Voz Teatar

Četvrtak, 22. 2018. | 20:00

Crvena komuna, Petrovac

Voz Teatar

Petak, 23. 2018. | 20:00

Crvena komuna, Petrovac

Ljepotica i zvijer Teatar

Petak, 13. 2018. | 19:00

Crvena komuna, Petrovac

Sudnji dan Teatar

Subota, 21. 2018. | 20:00

Crvena komuna, Petrovac

O Džoniju Teatar

Srijeda, 09. 2018. | 20:00

Crvena komuna, Petrovac

NAPOMENA: “Grad teatar” ima isključivo pravo izmjene programa ili učesnika navedenih u programu, tj. otkaza nastupa pravnim ili fizičkim licima sa kojima nije zaključen pisani ugovor do dana nastupa.