Maja Čakalović - "Secta - Tempus" Panel

Nedelja, 19. Avgust 2018. | 21:00

Santa Marija

Big Band RTS-a Koncert

Ponedeljak, 20. Avgust 2018. | 21:00

Između crkava

NAPOMENA: “Grad teatar” ima isključivo pravo izmjene programa ili učesnika navedenih u programu, tj. otkaza nastupa pravnim ili fizičkim licima sa kojima nije zaključen pisani ugovor do dana nastupa.