Zaposleni u JU Grad Teatar

 • Milena Lubarda Marojević

  direktor
 • +38233402932 +38268875151
 • Svetlana Ivanović

  rukovodilac službe marketinga
 • +38233402828 +38268875153
 • Milko Krvavac

  rukovodilac službe pravnih i računovodstveno-finansijskih poslova
 • +38233402933 +38268875163
 • Dušan Knežević

  rukovodilac tehničke službe
 • +382068875154
 • Mirela Adrović Šofranac

  producent
 • +38233402930
 • Merin Smailagić

  slikar-dizajner
 • +38233402934 +38268875150
 • Svetlana Ferš

  poslovni sekretar
 • +38233402935 +38268875155
 • Ivana Radulović

  Službenik za javne nabavke
 • +38233402930 +38268875133
 • Maida Dakić

  referent marketinga
 • +38233402930 +38268875159
 • Marija Mirović

  referent marketinga
 • +38233402934 +38268875132
 • Bojana Sklender

  organizator-koordinator umjetničkog programa
 • +38233402931 +38268875152
 • Stana Kentera

  organizator umjetničkog programa
 • +38233402828 +38268875161
 • Ana Kruta Smailagić

  organizator dramskog programa
 • +38233402931 +38268875130
 • Predrag Tomašević

  organizator umjetničkog programa
 • +38233402931 +38268875156
 • Nina Kapisoda

  organizator umjetničkog programa
 • +38233402935 +38268875131
 • Selma Batilović

  organizator muzičkog programa
 • +38268875162
 • Radivoje Stešević

  operater na računaru
 • +38233402931 +382068875157
 • Jelena Šljukić

  prevodilac
 • +38233402930
 • Mirjana Lukić

  samostalni finansijski referent
 • +38233402933 +38268875139
 • Zorica Vukojičić

  referent za radne odnose
 • Danilo Stanišić

  menadžer
 • Mitar Marković

  Organizator tehničke službe
 • +38233451568
 • Biserka Cicmilović

  garderober
image

Serena Gemez

Follow

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NAPOMENA: “Grad teatar” ima isključivo pravo izmjene programa ili učesnika navedenih u programu, tj. otkaza nastupa pravnim ili fizičkim licima sa kojima nije zaključen pisani ugovor do dana nastupa.