English language 


 Linkovi:

 www.hgbudvanskarivijera.com
 
 
 
 

 

 

Snježana Kordić -"Jezik i nacionalizam"

Moderator: Aleksandar Hut Kono

Snježana Kordić

hrvatska lingvistica roðena 1964. u Osijeku, živi u Zagrebu. U Zagrebu je doktorirala kroatistiku 1993., a u Njemačkoj je stekla iznaddoktorski stupanj habilitiranog filologa 2002. Predavala je na fakultetima u Hrvatskoj, a zatim petnaestak godina u Njemačkoj kao docent i profesor na fakultetima u Bochumu, Münsteru, Berlinu i Frankfurtu. Objavila je više lingvističkih knjiga, koje su prevedene na engleski ili njemački jezik. U široj javnosti je postala poznata nakon objavljivanja knjige Jezik i nacionalizam (Durieux, Zagreb 2010).

- http://sh.wikipedia.org/wiki/Jezik_i_nacionalizam

U crnogorskom časopisu Riječ istaknuto je da "rijetko kad neka knjiga iz oblasti nauke o jeziku izazove reagovanje i naučne i laičke javnosti u više država, raspiri strasti i polemike, osvrte, kritike i pohvale kao što je to izazvala knjiga Jezik i nacionalizam hrvatske lingvistkinje Snježane Kordić. (...) Odmah nakon izlaska iz štampe knjiga je izazvala veliku pažnju ne samo u Hrvatskoj već i u ostalim postjugoslovenskim i drugim državama. O tome svjedoči veliki broj intervjua i reagovanja u medijima: novinama, radiju, TV, internet portalima i blogovima, ali i recenzija i prikaza u stranim stručnim i naučnim časopisima, kao i domaćim."

"Interesantno da je i na srpskoj strani knjiga Snježane Kordić izazvala oprečne reakcije tako da neki o njoj govore afirmativno ocjenjujući je kapitalnom, dok drugi smatraju da ova knjiga 'ruši izvornu srbistiku' i da 'je neuporedivo opasnija za srpsku nego za hrvatsku lingvistiku'. Šta je to u knjizi Snježane Kordić toliko 'opasno' i šta ona zaista ruši? Zašto knjigu nazivaju 'intelektualnim subverzivnim dinamitom' i zašto je izazivala tako burne i oprečne reakcije?"

Zato što "ukazuje na pogubne posljedice nacionalističke jezičke politike u Hrvatskoj koja dovodi do sveprisutne jezičke cenzure. (...) Niko prije nje nije tako ogolio i razotkrio vezu izmeðu nacionalizma i jezika na našim prostorima, niti upro prst na nacionalne preduzetnike i nacionaliste oportuniste, a posebno na jezikoslovce koji su se uhvatili u nacionalističko kolo, podržavajući netačan stav da nacije ne mogu postojati niti imati samostalnu državu ako nemaju jezik različit od drugih nacija. Oni su uvjerili i sebe i druge da govoreći bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski govore četiri strana jezika, tako su jezik i oni koji se njime bave postali temelj države, a taj položaj naravno, vrlo je poželjan jer donosi privilegije, nagrade, novac i moć."

"Informacije i argumenti koji se u njoj mogu naći dragocjeni su, a stavovi prevratnički, naročito za naše nacionalne lingvistike limitirane raznoraznim granicama. Vraćajući se na početni stav u prikazu da svako vrijeme ima svoje velike knjige, možemo slobodno reći da je knjiga Jezik i nacionalizam Snježane Kordić, kad je sociolingvistika i tretirana problematika u pitanju, po svom kvalitetu i značaju obilježila prvu deceniju XXI vijeka."

- preuzeto iz prikaza crnogorske lingvistice Rajke Glušice u časopisu Riječ www.ff.ac.me


 

 

 

 Rezervacija i kupovina karata:
br. tel. +382 33 402 935 ili i-mejl: theatrecity@t-com.me

Copyright © 2017 Grad Teatar Budva. All rights reserved.

Webmaster