Siniša Jelušić Književno veče

  • Scena Trg pjesnika
  • Subota 11. Avgust 2018.
  • Vrijeme 21:00
Siniša JelušićSiniša JelušićSiniša JelušićSiniša JelušićSiniša JelušićSiniša JelušićSiniša JelušićSiniša JelušićSiniša JelušićSiniša JelušićSiniša JelušićSiniša Jelušić

Razumjeti lutku-ogledi o traganju za arhetipom

Moderator: Bojan Munjin

Prof. dr. Siniša Jelušić studirao je na Filološkom (komparativna književnost) i Filozofskom fakultetu

(filozofija) Univerziteta u Beogradu. Na Filološkom fakultetu je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Studijski je boravio na Univerzitetu Kliment Ohridski, Sofija, Bugarska (1989): Katedra za slovensku filologiju Filološkog fakulteta u Sofiji, na projektu Komparativne slovenske poetike, kod prof. dr B. Ničeva i prof. dr I. Koneva. Na MGU, Moskva, Rusija (1989): U okviru rada na projektu Komparativne slovenske poetike boravio je u Institutu svjetske književnosti u Moskvi  (konsultacije sa akademikom B.A. Uspenskim). Na Državnom univerzitetu u Tbilisiju, Gruzija (1990) pohađa Kartvelske studije iz uporedne poetike/kulture na Filološkom fakultetu i Institutu Gruzijske akademije nauka u Tbilisiju, pod rukovodstvom akademika E. Hindibidzea. Studijski boravk na Moskovskom državnom univerzitetu (Moskva, Rusija, 2006): tema Filozofske kategorije u strukturi dramskog teksta A.P. Čehova u okviru projekta MGU i UCG, rukovodilac V.A. Kuvakin.

Sarađivao je sa prof. G. De Bosio - Presidende comitato scientifico International institute for Opera and Poetry, UNESCO, Verona, uz aktualni poziv da učestvuje u istraživanju teme: Letteratura, pittura, cinema: L. Visconti, P.P.Pasploni, na Libera Universita di Lingue e Comunicazione IULM, Milano i  rektorom IMLI (Литературный институт им. М. Горького) prof. dr B. N. Tarasovim, sa pozivom da održi kurs predavanja o rezultatima sopstvenih istaživanja dramskog djela A. P. Čehova.

U okviru intertekstualnih istraživanja dr Jelušić je autor dva eksperimentalna filma: Movie pictures Đure Jakšića (Fokus, Beograd, 1996.) i Meditationes Parisiorum (Fiks fokus, Beograd-RTS Beograd, 1998.), koji su prikazani na festivalima jugoslavenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu.

Redovni profesor Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje (UCG). Prodekan (2002-2006) i dekan  (2006-2012) Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje (UCG). Rukovodilac studijskog programa Dramaturgija FDU, Cetinje. 

 

BIBLIOGRAFIJA

Knjige

Ut pictura poesis, 1996;

Tekst i intertekst, 1999;

Poetički oblici, 2002;

Prometejev pad- Intertekstualnost : drama, teatar, film, 2007.

Razumjeti lutku – Ogledi o traganju za arhetipom,  2017.

 

O dr Jelušiću. Izvodi:

“Prof. dr Siniša Jelušić je univerzitetski nastavnik i naučni radnik koji pokazuje neobičnu, nadstandarnu širinu i raznovrsnost intelekualnih interesovanja i aktivnosti… Autor se kreće, izuzev književnosti i likovnih umetnosti, isto tako znalački i u drugim disciplinama, o čemu govori i ova monografija kao i mnogi drugi radovi  koji zadiru u problematiku filosofije, teologije, antropologije, psihologije, psihoanalize, teorije filma, komparativne estetike, estetike likovnih medija itd” Prof. dr Jovan Deretić.

„Smatram da su monografske studije i knjige prof. dr Siniše Jelušića nezaobilazna referentna literatura za sistematske studije svjetske drame i pozorišta i nezaobilazna literatura na akademijama i fakultetima dramskih umjetnosti i teorije književnosti i šire, izvan Univerziteta Crne Gore“ Prof. dr Radoslav Lazić.

„Metodološki postupak dr Jelušića karakteriše interdisciplinarnost pristupa: on u svojim analizama polazi od filozofskih, metafizičkih, estetičkih, religijskih, psiholoških i književnoteorijskih disciplina, utemeljujući stav da književni ili umetnički tekst na samo sebi svojstven način sadrži ili »objavljuje« najveća postignuća drugih duhovnih disciplina, te da se bez njihovog prethodnog razumevanja  umetničko delo ne može ni približno istinito tumačiti“ Prof. dr Vladimir Jevtović.

Knjigu dr Jelušića Tekst i intertekst, akademik Zoran Konstantinović uvrstio je u opseg evropskih »dela i studija koje sastavljač smatra da najneposrednije uvode u intertekstualnost kao teorijski problem« (Intertekstualna komparatistika, Beograd: Narodna knjiga-Alfa, 2002, str. 219). Isti autor je zapazio da “Siniša Jelušić sav svoj rad posvećuje ovakvim (intertekstualnim) istraživanjima, koja bi nas jednog dana mogla dovesti i do celovite istorije naše knjizevnosti tumačene semiotički i intertekstualno” (Politika: Kultura, Umetnost, Nauka, 3. maj 2003).

 

 

 

 

 

 

 

 

image

Serena Gemez

Follow

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NAPOMENA: “Grad teatar” ima isključivo pravo izmjene programa ili učesnika navedenih u programu, tj. otkaza nastupa pravnim ili fizičkim licima sa kojima nije zaključen pisani ugovor do dana nastupa.