Vladimir Vujović Književno veče

  • Scena Trg pjesnika
  • Ponedeljak 13. Avgust 2018.
  • Vrijeme 21:00
Vladimir VujovićVladimir VujovićVladimir VujovićVladimir VujovićVladimir VujovićVladimir VujovićVladimir VujovićVladimir VujovićVladimir VujovićVladimir VujovićVladimir Vujović

Silencio

Moderator: Vesna Pavićević

Vladimir Vujović je rođen 1991. godine u Baru. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2016. godine. Kratke priče objavljivao je u časopisima Povelja i Logos. Na konkursu Vranac 2015, njegova priča „Pilot život“ uvrštena je među dvadeset najboljih. Tokom 2015/16 pohađao je radionicu kreativnog pisanja kod Vladimira Arsenića i Srđana Srdića. Njegov roman Silencio objavljen je u ediciji Prva knjiga Matice srpske 2017. godine. Živi i radi u Baru.

Vesna Pavićević je profesorica književnosti u Gimnaziji „Niko Rolović“ u Baru. Studije jugoslovenskih književnosti sa opštom književnošću završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Jedna je od onih koji još uvijek vjeruju u misionarsku ulogu profesora književnosti. Smatra privilegijom i čašću što život živi u stalnoj interakciji sa mladima, u neprestanom nastojanju da u  njima zapali i rasplamsa iskru ljubavi prema knjizi. Autorka je knjige namijenjene roditeljima Zašto baš čitanje, kojom ukazuje na važnost razvijanja ljjubavi prema knjizi i čitanju, kao i na presudnu ulogu roditelja u podsticanju te ljubavi. Takođe je koautorka Čitanke i Dnevnika čitanja za peti razred osnovne škole. Povremeno piše recenzije ili prikaze knjiga. Angažovana je u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva u Podgorici. Višegodišnja je saradnica Festivala Barski ljetopis.

Iz kritike:

Roman Vladimira Vujovića Silencio dramatizuje šahovski meč Borisa Spaskog i Bobija Fišera, i samo na prvi pogled deluje kao efektno i intrigantno literarno pakovanje političkih interesa i navijačkih strasti. Preuređena i domaštana biografija kapriciozno genijalnog i genijalno kapricioznog Bobija Fišera dopunjena je fantastičkim suočavanjem protagoniste sa svojim simboličkim tvorcem. Bobijev ulazak u svet šaha ulazak je u svet kombinatorike, u svet ostvarivih mogućnosti, u svet imaginacije njegovog tvorca koji ga prati sve do trenutka u kom će mu otkriti da on sam nije ništa drugo nego još jedan fiktivni lik.

-  Roman govori o povratničkom šahovskom meču Bobija Fišera 1992. godine u Jugoslaviji, kada je dvadeset godina nakon osvajanja titule svetskog prvaka u Rejkjaviku, ponovo za protivnika imao Borisa Spaskog. U vremenu itekako glasnih bombi, jedan čovek opsednut tišinom vodi lični rat protiv sopstvene domovine i, čini se ponekad, čitavog sveta.

www.art-anima.com

image

Serena Gemez

Follow

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NAPOMENA: “Grad teatar” ima isključivo pravo izmjene programa ili učesnika navedenih u programu, tj. otkaza nastupa pravnim ili fizičkim licima sa kojima nije zaključen pisani ugovor do dana nastupa.